FOTOWEDSTRIJD
NV Bergkwartier

AvA 27 juni 2019

OPROEPING:

Tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, en voor zover nodig van de vergaderingen van houders van elke afzonderlijke serie aandelen, te houden op 27 juni 2019, om 10.00 uur.

Locatie:       Mariakerk, Nieuwe Markt 35 te Deventer

De agenda voor de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering, de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, de daaraan overeenkomstig artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens en de overige relevante informatie liggen vanaf 11 juni tot en met 27 juni a.s. voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap, Bergstraat 53 te Deventer of zijn op te vragen via info@nvbergkwartier.nl
 

Deventer, 10 juni 2019

De directie