Inschrijven
als woningzoekende

Nieuwe directeur

Op maandag 5 maart jl. is Barend Jan Schrieken gestart als directeur van NV Bergkwartier. Na het afronden van zijn functie bij Nationaal Restauratiefonds en het genieten van een paar weken rust, is hij vol enthousiasme aan de slag gegaan in Deventer.

“De NV Bergkwartier heeft een prachtige portefeuille van panden en een professioneel team opgebouwd in de afgelopen jaren. Het is nu de taak om nieuwe maatschappelijke opgaven op te pakken. Verduurzaming en herbestemming zijn grote uitdagingen voor de komende jaren.”

Klaartje Snieders is haar werkzaamheden aan het overdragen aan Barend Jan. Zij zal tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in juni a.s. nog beperkt aanwezig zijn voor het opstellen van de concept jaarrekening 2017 en om de overdracht van werkzaamheden en verantwoordelijkheden zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Terug naar nieuwsoverzicht