Inschrijven
als woningzoekende

NV Bergkwartier onthult snijraam op Open Monumentendag

Zaterdag 8 september 2018, Open Monumentendag, onthult de NV Bergkwartier een nieuw snijraam ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. NV Bergkwartier is in 1968 opgericht als de ‘Maatschappij tot Stadsherstel’ in Deventer. NV Bergkwartier bezit circa 160 historische panden, vrijwel allemaal rijksmonumenten, in en rond de historische binnenstad van Deventer. In totaal verhuurt NV Bergkwartier ongeveer 300 eenheden.

Vanwege het 50-jarig bestaan van de NV Bergkwartier en het 1.250 jarig bestaan van de stad Deventer, heeft de NV Bergkwartier aan de Deventer kunstenares Ela Venbroek gevraagd een snijraam te maken. In haar kunstwerk komen deze twee jubilea tot uitdrukking. Het snijraam komt boven de voordeur van een pand met het symbolische huisnummer 50, te weten Bergstraat 48-50. De Stichting Werkgroep Bergkwartier, de voorloper van de NV, heeft het snijraam financieel mogelijk gemaakt. Tevens wordt deze middag een rondwandeling langs enkele panden van de NV Bergkwartier gepresenteerd. Deze rondwandeling is gedurende het jubileumjaar gratis af te halen voor bezoekers van het Bergkwartier bij het kantoor van de NV Bergkwartier aan de Bergstraat 53. Naast een Nederlandse versie, worden ook een Duitse en Engelse vertaling aangeboden. Deze uitgave is geschreven door Henk van Baalen en financieel ondersteund door de Stichting Erven Witteveen.


NV Bergkwartier huldigt haar oprichters

Tijdens de feestelijke onthulling van het nieuwe snijraam ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NV Bergkwartier en 1.250 jaar Deventer, zijn enkele oprichters en een medewerker, tot hun grote verrassing en onder het toeziend oog van vele (oud-)commissarissen, onderscheiden voor hun bijzondere bijdrage aan de NV Bergkwartier. De heren Strik, Goudappel, Boerboom sr. en Eggink sr., ontvingen uit handen van de directeur Barend Jan Schrieken, een zogenaamd Bergschildje; een miniatuur van de bronzen plaquettes die de gevels van de panden van de NV Bergkwartier sieren. Naast deze oprichters is ook de, onlangs overleden, oud-wethouder Duimel geëerd met een Bergschildje vanwege zijn grote inzet voor het herstel van het Bergkwartier. “Deze mannen zijn van onschatbare waarde geweest voor de NV Bergkwartier”, aldus Barend Jan Schrieken. “Zij hebben het Bergkwartier gered van de sloop.” Naast de bestuurders, is ook een medewerker die al bijna 25 jaar werkzaam is voor de NV Bergkwartier gehuldigd met een Bergschildje. André Dreteler is al jaren een vertrouwd gezicht van de NV Bergkwartier richting huurders, maar ook verantwoordelijk voor tal van grote projecten. Het is de bedoeling dat het Bergschildje wordt uitgereikt aan personen die een grote bijdrage hebben geleverd aan het behoud van het cultureel erfgoed in Deventer. Schrieken: “Helaas zijn enkele oprichters inmiddels overleden. En van de aanwezigen verdienen er zeker nog een aantal het Bergschildje. Ongetwijfeld zullen enkelen van hen deze blijk van waardering in de toekomst ook ontvangen. We houden hiermee dus nog wat feestelijke momenten in het verschiet!”


Terug naar nieuwsoverzicht