Veel gestelde vragen

Homepage   |   Veel gestelde vragen

Het antwoord op de meest gestelde vragen

huurder

Gang van zaken m.b.t. een reparatieverzoek

Uw reparatieverzoek wordt bij ons op kantoor verwerkt. Er zal een opdrachtbon worden verstuurd naar een door ons gekozen passend bedrijf.

Zij zullen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

woningzoekende

Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende?

U kunt zich bij ons inschrijven als woningzoeker. U maakt een account bij ons aan en vult uw gegevens in. Vervolgens betaalt u de inschrijfkosten ad. € 20,–.

Op het moment van betaling van het inschrijfgeld staat u bij ons geregistreerd als woningzoeker.

Maandelijks ontvangt u van ons het aanbod (indien er een woning beschikbaar komt) middels de mail.

huurder

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

Wanneer u de huur opzegt dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 2 maanden. De huur kan uitsluitend per de 1e van de maand opgezegd worden.

U dient de huur schriftelijk op te zeggen, voorzien van een handtekening.

huurder

Ik heb een onderhoudsmelding.

Middels “melden onderhoud” of een mail naar info@nvbergkwartier.nl kunt u uw reparatieverzoek bij ons melden.

Voor spoedeisende zaken betreffende uw verwarmingsinstallatie, dient u contact op te nemen met het bedrijf waar u een onderhoudscontract voor uw CV Ketel heeft afgesloten, bijv.  Energiewacht.

woningzoekende

Interesse in een woning?

Wanneer u een woning krijgt aangeboden waarin u geinteresseerd bent, kunt u middels de mail reageren voor de aangegeven datum welke in de mail genoemd staat.

Toewijzing gebeurt op basis van inschrijfduur en passendheid. Dit laatste heeft o.a. betrekking op de huurprijs versus het inkomen.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om, slechts en alleen in zeer specifieke gevallen, hiervan af te wijken.
 

huurder

Kan ik de huur via automatische incasso betalen?

Ja, wanneer wij het huurcontract opsturen, krijgt u hierbij tevens een formulier voor de automatische incasso van de huur.

Wanneer u deze invult, zullen wij de huur elke maand ronde de 1-ste van de maand van het door u opgegeven rekeningnummer afschrijven.

huurder

Kan ik in aanmerking komen voor huursubsidie?

Indien u woonruimte huurt, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Dit hangt af van uw inkomen, de hoogte van de huur, uw woonsituatie en uw leeftijd. De maximale huurprijs voor de huursubsidie is 710,13 euro.

huurder

Kan ik mijn auto parkeren in de binnenstad?

Het parkeren in de binnenstad is geregeld middels parkeervergunningen.

U kunt bij de gemeente een parkeervergunning aanvragen.

huurder

Moet ik een borg betalen bij aanvang van de huur?

Bij aanvang van de huur dient er een borg betaald te worden ter hoogte van 1 maand huur.

Wanneer het huurcontract beeindigt wordt, krijgt u bij correcte oplevering, 3 weken na oplevering de borg teruggestort.

huurder

Naar welk rekeningnummer kan ik de huur overmaken?

De huur kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: NL28 INGB 0657 5210 00  BIC INGBNL2A t.n.v. NV Bergkwartier onder vermelding van het adres waarop het betrekking heeft.

huurder

Overname spullen huidige huurder ?

Bij de opzegging van de huur kunt u een lijst maken met spullen welke ter overname zijn, zoals bijv. vloerbedekking en gordijnen. Deze zaken dienen tussen de nieuwe en oude huurder onderling geregeld te worden. Wanneer een nieuwe huurder de spullen niet wil overnemen, dienen deze uit de woning verwijderd te worden.

woningzoekende

Verhuren jullie ook woningen met een tuin?

Wij verhuren monumentale panden in de binnenstad van Deventer. Deze hebben veelal geen tuin of balkon.

Uiteraard zijn er een aantal woningen die wel beschikken over een klein binnenplaatsje of een balkon. Onze woningen aan de Bergpoortstraat bijvoorbeeld hebben wel een tuintje.

woningzoekende

Waarom moeten er verlengingskosten worden betaald?

Wij proberen onze wachtlijsten zoveel mogelijk up to date te houden. Alleen serieuze woningzoekenden schrijven zich zo in.

huurder

Wanneer dien ik de huur over te maken?

De huur dient uiterlijk de 1e van de maand waarop de huur betrekking heeft op onze rekening te zijn bijgeschreven.

woningzoekende

Wanneer en hoe moet ik mijn inschrijving verlengen?

Het verlengen van uw inschrijving kost 10,- euro per jaar. U ontvangt na een jaar een e-mail met de vraag om uw inschrijving te verlengen. Het herinschrijfgeld kunt u voldoen via IDEAL.

Na succesvolle betaling wordt uw inschrijving automatisch 1 jaar verlengd. Bij geen betaling, zal de inschrijving komen te vervallen.

huurder

Wat gebeurt er indien ik de huur heb opgezegd?

Indien u de huur heeft opgezegd, wordt er een nieuwe huurder voor de woning gezocht. Wij bieden de woning per mail aan bij onze woningzoekers. Kandidaat huurders kunnen zich melden, en met de drie kandidaten die het langst staan ingeschreven wordt een afspraak gemaakt om de woning te bezichtigen. Wij zullen deze afspraak in overleg met u maken. De afspraak zal plaatsvinden tijdens kantooruren en er zal altijd een medewerker van ons kantoor bij aanwezig zijn.

U kunt met de nieuwe huurder eventueel afspraken maken over eventuele zaken die u ter overname aanbiedt.

Op het moment dat u de woning verlaat, zullen wij met u een eindinspectie doen. Wij controleren of u de woning schoon en leeg achterlaat en nemen de sleutels in ontvangst.

woningzoekende

Wat is de minimale huurtermijn?

U huurt een woning bij ons voor minimaal 1 jaar.

huurder

Wat is de opzegtermijn van de huur?

Wij hanteren een opzegtermijn van minimaal twee maanden. Dit is de opzegtermijn welke wij met u overeenkomen bij het aangaan van de huurovereenkomst.

De huur kan alleen opgezegd worden per de 1e van de maand.

woningzoekende

Wat is de wachttijd voor een woning?

Dat hangt af van de soort woning welke u zoekt en de huurprijs. Verder zijn wij afhankelijk van de opzeggingen welke wij binnen krijgen.

De wachttijd kan dus varieren van een paar maanden tot bijvoorbeeld twee jaar.

woningzoekende

Wat te doen als uw persoonsgegevens veranderd zijn?

Wanneer uw mailadres, telefoonnummer of inkomensgegevens veranderen, dient u dit in uw accountgegevens aan te passen.

 

huurder

Welke onderhoudskosten zijn voor rekening van de verhuurder?

In ons onderhouds- ABC staat vermeld welke kosten voor de verhuurder zijn en welke kosten voor de huurder zelf zijn.

onderhouds-abc-nv-bergkwartier

 

Actueel toegevoegd in het woningaanbod

Maansteeg 9
Appartement

VERHUURD

Bergschild 19
Appartement

VERHUURD

Bergstraat 17-a
Appartement

VERHUURD

Rijkmanstraat 37
-

VERHUURD