FOTOWEDSTRIJD
NV Bergkwartier

FOTOWEDSTRIJD
NV Bergkwartier

Foto expositie in de Bergkerk

Omdat de NV Bergkwartier 50 jaar bestaat is er vanaf heden t/m 1 september een foto expositie in de Bergkerk in samenwerking met BINK Inspireert en VVV Deventer.
Hier worden zowel mooie historische foto’s tentoongesteld als het beeldmateriaal wat tot nu toe is ingezonden voor de fotowedstrijd.
Ook is er een spectaculair gezicht op Deventer te zien.
Wil je deel uit maken van de expositie: Doe mee met onze fotowedstrijd! Zie voor de actie voorwaarden de tekst hieronder.
Kom snel een kijkje nemen in de Bergkerk!


Actievoorwaarden Fotowedstrijd “Wat zie jij in historisch Deventer?”- NV Bergkwartier

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Fotowedstrijd 2019, “Wat zie jij in Historisch Deventer?” (verder te noemen: ‘de actie’) van NV Bergkwartier gevestigd en kantoorhoudend Deventer aan de Bergstraat 53, Nederland.

Deelname via Instagram:
1. Kies een van de categorieen.
2. Maak een foto (met je smartphone mag ook)
3. Volg @nv_bergkwartier op instagram
4. Post jouw beste foto met vermelding categorie op instagram met #fotonvbergkwartier en tag @nv_bergkwartier.

Deelname via Facebook:
1. Kies een van de categorieen.
2. Maak een foto (met je smartphone mag ook)
3. LIKE NV Bergkwartier op facebook
4. POST jouw beste foto met vermelding categorie op je eigen Facebookpagina en tag @bergkwartier
 
 
 
1. Algemeen
 • Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 1 april 2019 t/m 1 september 2019.
 • Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden.
 • NV Bergkwartier behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen (amateur en professional), met uitzondering van medewerkers van NV Bergkwartier en Bink.
 
 
2. Speelwijze
 • De wedstrijd is verdeeld over 5 categorieën:
  • Straatbeeld
  • Leven in Historie
  • Verborgen Schoonheid
  • Detail
  • Boven ooghoogte
 • Je doet mee door:
  • NV Bergkwartier te volgen op Facebook en/of Instagram en
  • Je beste foto op Facebook en/of Instagram te posten onder vermelding van de categorie en de leeftijdscategorie (Junior tot 15 jaar of Senior) en tevens op facebook met de tag @Bergkwartier en op Instagram met #fotonvbergkwartier  en
 • Iedere deelnemer mag in totaal met maximaal drie foto’s deelnemen aan de wedstrijd.
 • Op www.nvbergkwartier.nl zal, tijdens en na de looptijd van de actie, een selectie van de inzendingen zichtbaar worden gemaakt.
 
 
3. Voorwaarden
 • De foto moet passen binnen één van de vijf thema’s.
 • De foto's dienen gemaakt te zijn in 2019. Oude foto's uploaden is niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname.
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.  
 • De foto's moeten worden geupload zonder beeldmerk of handtekening.
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. NV Bergkwartier is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). De inzender geeft NV Bergkwartier d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) op haar website, op sociale media en/of tijdens een tentoonstelling te publiceren.
 • Pornografisch-,sexueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of worden verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.
 • De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen.
 
 
4. Winnaars
 • Een jury, bestaande uit minimaal drie onafhankelijke personen, beoordeelt alle inzendingen. De samenstelling van de jury wordt tijdens de looptijd bekend gemaakt.
 • Uit alle categorieën selecteert de vakjury zes foto’s, waarvan minimaal twee foto’s door Junioren zijn gemaakt.
 • Tijdens de openingsdag van Open Monumentendag, 13 september 2019, zullen de Junior en Senior winnaars per categorie bekend gemaakt worden.
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres.
 • De foto’s van de winnaars kunnen worden gepubliceerd door NV Bergkwartier (print en online), inclusief naamsvermelding.
 • Winnaars moeten hun foto zonder watermerk aan NV Bergkwartier beschikbaar stellen voor publicatie.
 • De senior winnaars per categorie ontvangen een tegoedbon voor een geheel verzorgd diner voor twee personen in een restaurant in Deventer:
  • Categorie Detail                                 Hotel Huis Vermeer
  • Categorie Boven Ooghoogte             Bouwkunde
  • Categorie Leven in Historie               Chez Antoinette
  • Categorie Straatbeeld                       The Lemon Tree
  • Categorie Verborgen Schoonheid     ‘t Arsenaal
 • De junior winnaars per categorie ontvangen een tegoedbon ter waarde van € 50 naar keuze.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 
 
5. Aansprakelijkheid
 • NV Bergkwartier, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 • NV Bergkwartier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • NV Bergkwartier is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.
 
 
6. Slotbepalingen
 • NV Bergkwartier  kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.
 • NV Bergkwartier en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de Fotowedstrijd “Wat zie jij in Historisch Deventer?”. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van NV Bergkwartier.
 • Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.