Inschrijven
als woningzoekende

Veelgestelde vragen

Het antwoord op de meest gestelde vragen

Uw reparatieverzoek wordt bij ons op kantoor verwerkt. Er zal een opdrachtbon worden verstuurd naar een door ons gekozen passend bedrijf.

Zij zullen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.
U kunt zich bij ons inschrijven als woningzoeker. U vult uw gegevens in en vervolgens betaald u € 20,- inschrijfkosten.

Op het moment van betaling van het inschrijfgeld staat u bij ons geregistreerd als woningzoeker.

Maandelijks ontvangt u van ons het aanbod (indien er een woning beschikbaar komt) middels de mail.
De minimale huurperiode is 1 jaar.
Da 1 jaar kan de huur opgezegd worden per de 1e  of de 15e van iedere maand. 
De opzegging dient minimaal 1 maand van te voren bij ons binnen te zijn.

Wij dienen een schriftelijke opzegging, voorzien van een handtekening van u en eventueel die van uw medehuurder, te ontvangen.
Middels “melden onderhoud” of een mail naar info@nvbergkwartier.nl kunt u uw reparatieverzoek bij ons melden.

Voor spoedeisende zaken betreffende uw verwarmingsinstallatie, dient u contact op te nemen met het bedrijf waar u een onderhoudscontract voor uw CV Ketel heeft afgesloten, bijv. Energiewacht.
Wanneer u een woning krijgt aangeboden waarin u geinteresseerd bent, kunt u middels de mail reageren voor de aangegeven datum welke in de mail genoemd staat.

Toewijzing gebeurt op basis van inschrijfduur en passendheid. Dit laatste heeft o.a. betrekking op de huurprijs versus het inkomen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, slechts en alleen in zeer specifieke gevallen, hiervan af te wijken.
Ja, wanneer wij het huurcontract opsturen, krijgt u hierbij tevens een formulier voor de automatische incasso van de huur.

Wanneer u deze invult, zullen wij de huur elke maand ronde de 1-ste van de maand van het door u opgegeven rekeningnummer afschrijven.
Indien u woonruimte huurt, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Dit hangt af van uw inkomen, de hoogte van de huur, uw woonsituatie en uw leeftijd. Uw huur mag in 2021 niet hoger zijn
dan € 752,33.
Het parkeren in de binnenstad is geregeld middels parkeervergunningen.
U kunt bij de gemeente een parkeervergunning aanvragen.
Bij aanvang van de huur dient er een borg betaald te worden ter hoogte van 1 maand huur.

Wanneer het huurcontract beeindigt wordt, krijgt u bij correcte oplevering, 3 weken na oplevering de borg teruggestort.
De huur kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: NL28 INGB 0657 5210 00 BIC INGBNL2A t.n.v. NV Bergkwartier onder vermelding van het adres waarop het betrekking heeft.
Bij de opzegging van de huur kunt u een lijst maken met spullen welke ter overname zijn, zoals bijv. vloerbedekking en gordijnen. Deze zaken dienen tussen de nieuwe en oude huurder onderling geregeld te worden. Wanneer een nieuwe huurder de spullen niet wil overnemen, dienen deze uit de woning verwijderd te worden.
Wij verhuren monumentale panden in de binnenstad van Deventer. Deze hebben veelal geen tuin of balkon.

Uiteraard zijn er een aantal woningen die wel beschikken over een klein binnenplaatsje of een balkon. Onze woningen aan de Bergpoortstraat bijvoorbeeld hebben wel een tuintje.
Wij proberen onze wachtlijsten zoveel mogelijk up to date te houden. Alleen serieuze woningzoekenden schrijven zich zo in.
De huur dient uiterlijk de 1e van de maand waarop de huur betrekking heeft op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Het verlengen van uw inschrijving kost 10,- euro per jaar. U ontvangt na een jaar een e-mail met de vraag om uw inschrijving te verlengen. Het herinschrijfgeld kunt u voldoen via IDEAL.

Na succesvolle betaling wordt uw inschrijving automatisch 1 jaar verlengd. Bij geen betaling, zal de inschrijving komen te vervallen.
Indien u de huur heeft opgezegd, ontvangt u van ons een bevestiging van de opzegging. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een voorinspectie van de woning en worden er foto's gemaakt die worden gebruikt voor de verhuurgegevens op onze website.
Daarna wordt er een nieuwe huurder voor de woning gezocht. Wij bieden de woning per mail aan bij onze woningzoekers. Kandidaat huurders kunnen zich melden, en met de drie kandidaten die het langst staan ingeschreven wordt een afspraak gemaakt om de woning te bezichtigen. Wij zullen deze afspraak in overleg met u maken. De afspraak zal plaatsvinden tijdens kantooruren en er zal altijd een medewerker van ons kantoor bij aanwezig zijn.

U kunt met de nieuwe huurder eventueel afspraken maken over eventuele zaken die u ter overname aanbiedt.

Op het moment dat u de woning verlaat, zullen wij met u een eindinspectie doen. Wij controleren of u de woning schoon en leeg achterlaat en nemen de sleutels in ontvangst.
Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor ten minste één jaar en wordt vanaf dan verlengd voor onbepaalde tijd. 

Wij hanteren een opzegtermijn van minimaal 1 maand. 

De huur kan alleen opgezegd worden per de 1e of 15e van de maand.

Dat hangt af van de soort woning welke u zoekt en de huurprijs. Verder zijn wij afhankelijk van de opzeggingen welke wij binnen krijgen.

De wachttijd kan dus varieren van een paar maanden tot bijvoorbeeld twee jaar.
Wanneer uw mailadres, telefoonnummer of inkomensgegevens veranderen, dient u dit in uw accountgegevens aan te passen.
In ons onderhouds- ABC staat vermeld welke kosten voor de verhuurder zijn en welke kosten voor de huurder zelf zijn.

Bij ieder huishouden hoort een milieupas.
Deze passen zijn gekoppeld aan het huisadres en hebben een uniek kaartnummer.
Verhuist u naar een (andere) woning in de gemeente Deventer? Dan kunt u bij de portier van het Recycleplein een verhuispas afhalen. Met deze pas kunt u maximaal 100 kg. grof huishoudelijk afval gratis wegbrengen.
Meer informatie is te vinden op:
https://www.circulus-berkel.nl/deventer/milieupas/
Om bij ons te kunnen huren dient u een vast inkomen te hebben en vragen wij om een salarisspecificatie. Wij verhuren niet aan meerdere personen zonder gezinsrelatie die samen 1 woning willen huren. (het zogenoemde friendscontract).