Inschrijven
als woningzoekende

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

Voor NV Bergkwartier is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van NV Bergkwartier van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt NV Bergkwartier zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.


Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt NV Bergkwartier gegevens vast in een bestand. NV Bergkwartier gebruikt gegevens van gebruikers om:

  • Service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van NV Bergkwartier verlangt (bijv. indien u uw wachtwoord bent vergeten.
  • Voor u interessante informatie te selecteren en deze per e-mail aan u toe te zenden.
  • Om gebruikers de elektronische versie van de NV Bergkwartier nieuwsbrieven te sturen.
  • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van NV Bergkwartier en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij tracht NV Bergkwartier rekening te houden met voorkeuren.

Beveiliging gegevens

NV Bergkwartier maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
 

Klikgedrag

Op de websites van NV Bergkwartier worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren zodat NV Bergkwartier haar dienstverlening verder kan optimaliseren en haar bezoeker zo goed mogelijk van dienst kan zijn..
 

Gebruik van Cookies

NV Bergkwartier maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. NV Bergkwartier maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.
 

NV Bergkwartier profiel

Het NV Bergkwartier profiel kan aangemaakt worden binnen de site van NV Bergkwartier. Gegevens die hier worden opgeslagen worden alleen gebruikt als dienst naar de bezoeker en dus niet voor marketingdoeleinden. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Uiteraard kunt u te allen tijde uw gegevens verwijderen. Op basis van uw gegevens ontvangt u passende informatie over het huuraanbod in het Bergkwartier.
 

Aansprakelijkheid

Onze website bevat links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

NV Bergkwartier is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op deze website. Evenmin is NV Bergkwartier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. NV Bergkwartier is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de site te verwijderen.
 

Wijzigingen

NV Bergkwartier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid van NV Bergkwartier.
 

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@nvbergkwartier.nl