Inschrijven
als woningzoekende

Assenstraat 14 /14a /14b

Assenstraat 14 /14a /14b


Het statige pand op nummer 14 is een stadshuis gebouwd in de 18-19e eeuw.
Als je naar boven kijkt zie je een enorme kroonlijst met fronton en daaronder zie je sierslingers.
De vlakke bakstenen voorgevel is gebouwd in Lodewijk XVI stijl en met de grote ramen geeft het een strak symmetrische uitstraling.
Het mooie stucplafond in de gang is uit ca. 1770.
Achter in het pand is een klein deurtje dat toegang verschaft tot de enorme kelder gewelven. De kelders van de huizen in de Assenstraat zijn grotendeels met elkaar verbonden tot aan de Brink.

De weduwe van de Deventer staatsman Rutger Jan Schimmelpenninck, Catharina Nahuys, ging in 1825 wonen in een groot huis in de Assenstraat, het huidige nr. 14. In 1839 kwam haar kleinzoon, ook een Rutger Jan, bij haar inwonen omdat hij in Deventer aan het Atheneum ging studeren. Hij zou later minister van financien worden. Verder woonden in het huis een kamenierster, een linnenmeid, een keukenmeid, een werkmeid en een knecht.

Tot in de 18e eeuw behoorde de Assenstraat tot de rijksten straten van de stad.

In WOII vielen de bommen van de gallieerden  bestemd voor de brug, op veel plaatsen in de binnenstad, zo ook in de Assenstraat. De Assenstraat is grotendeels hersteld door restauratie door het NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel.

De Assenstraat is één van de oudste straten van Deventer.
We gaan terug in de tijd:  het oudste Deventer waar de missionaris Lebuinus in 768 zijn eerste kerkje bouwde, was niet meer dan een simpele nederzetting met een paar boerderijen bij een rivieroversteek. Deze nederzetting heeft waarschijnlijk gestaan in de omgeving van de Lebuinuskerk. De aanwezigheid van de kerk en het geestelijke gevolg trok kooplieden aan die zich langs de rivier de IJssel vestigden. Rond 850 traden grote veranderingen op.

Parallel aan de rivier waren straten gekomen, die als verkavelingsassen dienden voor een nieuwe, regelmatige indeling van de nederzetting. De kavels hadden allemaal ongeveer dezelfde afmetingen en waren haaks op de IJssel georiënteerd. De belangrijkste straat lag het dichtst bij de IJssel en kwam overeen met de huidige Polstraat en Noordenbergstraat. De tweede straat was de Assenstraat, 500 mtr lang.
Op deze percelen kwamen  kleine rechthoekige huizen  met de voorgevels op een rooilijn langs de straat.
Waterputten, beerkuilen en afvalkuilen waren op de achtererven van de huizen.

Interessant detail:  als je in de Assenstraat woont besef dan dat Lebuinus, de angelsaksische missionaris die Deventer kerstende, gewoond heeft in de Assenstraat en er in 774 is gestorven ‘an der colde’.   

Tekst: Pamela van Egmond 
 

 


Terug naar onze collectie