Inschrijven
als woningzoekende

Bergkerkplein 1-2

Pal tegenover de ingang van de Bergkerk bevindt zich het pand Bergkerkplein 1-2. Het huis dat er nu staat is in 1961 uit twee delen ontstaan. De twee huizen werden in 1574 door Rolof ten Poll bij testament tot een tehuis teruggebracht: het Polsarmenhuis. Dat bood onderdak aan ‘ acht goede en eerlijke vrouwspersonen die elkaar als zusters moesten verdragen’.

Het meest linkse deel, met de topgevel aan de naastgelegen Kerksteeg, bleef erbuiten en kwam in handen van de Bergkerk. In dat gedeelte werd een bakkerij gevestigd. Tot in 1614 ontving het kerkbestuur een jaarhuur van 9 gulden. Daarna werd de huur verhoogd naar 15 gulden.

 

De restauratie van dit huis was een van de eerste in de buurt. Ze vond plaats in 1961 door ir. W.P.C. Knuttel, voor rekening van de Stichting Oud Deventer, voorloopster en mede-oprichtster van de latere NV Bergkwartier. De eerste bewoner van het gerestaureerde huis was de in 1990 overleden schilder/tekenaar J.J. van Nijendaal. Als architectuurhistoricus had hij veel kennis van de stad en verzorgde hij de tekeningen voor publicaties ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de NV Bergkwartier in 1988.

 

 


Terug naar onze collectie