Inschrijven
als woningzoekende

Bergkerkplein 3-4

De voorgevel van dit pand bevat nog talrijke sporen van oorspronkelijk Gelders- Overijsselse gevel.
De kelder van dit pand is het oudst. In 1441 woonde hier schipper Henrixz uit Coesveld. De top van klokvormige beëindiging is later afgemetseld met dunnere stenen.


Terug naar onze collectie