Inschrijven
als woningzoekende

Kerksteeg 2-4

Op de hoek van het Bergschild en de Kerksteeg stonden in 1474 drie huizen achter elkaar. Het hoofdhuis, nu “Die Lantscroene', stond aan het Bergschild, en de twee andere vormden samen het achterhuis of “achterkamer'. Een deel van dit achterhuis is nu nog met het hoofdhuis verbonden. Het andere deel, het huidige Kerksteeg 4, heette in 1468 een “stallinge' en was toen de stal van het hoofdhuis. Het achterhuis is jonger dan de aangrenzende huizen Bergschild 7 en Kerksteeg 6.

In de kelder van Kerksteeg 4 bevindt zich een liefst 8 meter diepe put, die voordat hij door dit huis werd overbouwd, als openbare watervoorziening voor de buurt heeft gediend.

Het huis zal dateren uit het eind van de 15e of de eerste helft van de 16e eeuw, maar is nadien, getuige de vele en verschillende bouwsporen in voor- en achtergevel, meermalen verbouwd. Het verval van de Kerksteeg is hier begonnen, toen in 1930 twee onbewoonbaar verklaarde huisjes die samen Kerksteeg 4 vormden, door de weduwe D. Regterschot in pakhuizen werden veranderd.

Tekst: de heer Norman Boekhout sr.


Terug naar onze collectie