Inschrijven
als woningzoekende

Klooster 2-4

Klooster 2-4 – Restaurant Bouwkunde

Het pand van Theater-restaurant Bouwkunde staat op het adres Klooster en is in het Noorderbergkwartier.

 

Een uniek, klein theater waar Joep van ’t Hek al zijn try outs gaf voordat hij bekend was.

Het restaurant is op de begane grond waar je in een intieme, informele en stijlvolle sfeer eet met een goed glas wijn. Onderscheiden met de Bib Gourmand. Michelin geeft deze onderscheiding aan restaurants met een uitmuntende prijs/kwaliteit verhouding.

 

In de 15e eeuw heeft hier het Buiskensklooster gestaan. Het was een leefgemeenschap van de zusters des gemenen levens. Onder invloed van Geert Grote waren er vele leefgemeenschappen in Deventer. In 1405 trok ene Elisabeth Vos, zij was een zuster van het Mr. Geertsklooster, samen met haar oude moeder in bij Reinier Buisken.

Hij bezat een riante woning aan de Papenstraat. Elisabeth haalde meerdere mede- zusters over om met haar mee te gaan. In 1429 woonden en werkten er 24 zusters in het huis van Buisken. Onder hen ook Alijt Buisken, zij erfde het huis en bouwde het uit tot een kloosterachtig geheel.

Er werd een kapel, een altaar en een begraafplaats aangelegd. De zusters verdienden de kost met weven en spinnen. Twee eeuwen later kwam er een einde aan de leefgemeenschap, het pand was in vervallen staat. In 1649 kwam een deel van het klooster onder de slopershamer.

Het stadsbestuur besloot ‘door het Buiskensklooster eene straete te doen leggen, gaende uitte Noornbergstraete tot in de Papenstraete’.

De straatnaam Klooster was geboren.         

De overgebleven gebouwen kregen diverse bestemmingen, van turfpakhuis tot lommerd opslag.

De Bouwkundige Vereniging had zijn onderdak gevonden in het huidige pand van restaurant Bouwkunde, daar werden de vergaderingen gehouden.

In 1848 werd deze opgericht “de Vereniging tot Bevordering van den bloei van alle ambachten of vakken, welke in betrekking staan tot de Bouwkunde”. Het doel was verspreiding van wetenschappelijke kennis onder de leden en de werklieden.

In de 19e eeuw kreeg het  voormalig Klooster nog meer vreemde bestemmingen zoals:  een soepkokerij, muziekschool, kazerne, magazijn en administratie van de gemeentelijke reinigingsdienst. Eind jaren zestig werd begonnen het Klooster complex weer in oude staat terug te brengen en kregen de Atheneumbibliotheek en de gemeentelijke archiefdienst daar een onderdak.  

Tekst: Pamela van Egmond


Terug naar onze collectie