Inschrijven
als woningzoekende

Menstraat 33-31-31a

De neorenaissancegevel uit de 19e eeuw verbergt de overblijfselen van een ongewoon huis dat in 1895 drastisch is gerenoveerd. Naar verluidt zijn alleen de kelder, de zijmuren en misschien de vloer van de tweede verdieping toen behouden gebleven. De tweede verdieping van het huis van vandaag hoorde wellicht tot het middeleeuwse huis. Dat was misschien een huis dat ook twee verdiepingen kende en waarvan in de herdenkingsbundel Tien jaar stadsherstel in Deventer staat dat dat ‘ een zeldzame bijzonderheid is’. In 1895 bleef die bijzonderheid bewaard, iets dat de nieuwe voorgevel niet doet vermoeden.
Het middeleeuwse huis met de twee verdiepingen had bovendien wellicht nog een voorganger. De oude middeleeuwse kelder is veel smaller dan je op grond van de eveneens middeleeuwse zijmuren zou verwachten. Daarom valt het niet uit te sluiten dat deze kelder tot een nog oudere stenen of zelfs houten huis behoorde.


Terug naar onze collectie