Inschrijven
als woningzoekende

Walstraat 84/84a

Walstraat 84/84a

Het pand op deze plek wordt in het Stratenboek dat in 1629 wordt aangelegd voor Deventer een ‘schuier’ genoemd oftewel een boerderij. Zo’n boerderij op zo’n plek was in die tijd in Deventer (maar ook elders) niet ongebruikelijk want het hield de boeren vanwege ‘het onveilige platteland’ binnen de stad. In 1902 bouwde de familie Klunder achter de twee gevels aan de Walstraat een nieuwe stal tegen de toen nog bestaande ‘Groene Gang’. Huizen aan weerszijden waren in vroegere tijden ook boerderijen. De deel van de boerderij van Klunder met de doorgang naar achteren (met erboven twee poort woningen) is sinds 1988 een toegang tot de Prinsenplaats. Daar staan nu relatief nieuwe woningen op de plaats van een vroegere fabriek, de DAIM. Deze fabriek maakte onder meer kroonkurken en aluminium sluitingen voor frisdranken.

Tekst: Jan Witting


Terug naar onze collectie