Inschrijven
als woningzoekende

Huur betalen

U betaalt de huur vooraf. Uw huurbetaling moet daarom vóór of op de eerste dag van de maand waarop de huur betrekking heeft bij ons binnen zijn.

U kunt de huur betalen via automatische incasso of bankoverschrijving. Het makkelijkste is een huurbetaling middels automatische incasso. U hoeft er dan zelf niet meer naar om te kijken en u weet zeker dat de huur tijdig wordt betaald.
Wanneer u een automatische incasso wilt aanvragen, kunt u bijgaand machtigingsformulier invullen en aan ons retourneren.