Inschrijven
als woningzoekende

Relatiebreuk

Wanneer u en uw partner beide het huurcontract ondertekend hebben en uw relatie eindigt, dan dient de huurovereenkomst gezamenlijk te worden opgezegd ingeval u beide de woning verlaat.
Wil 1 huurder blijven wonen, dan dient u dit bij ons aan te geven.
De vertrekkende huurder zal zijn/haar huur schriftelijk moeten opzeggen. Doet degene dit niet, dan blijft hij/zij hoofdelijk aansprakelijk voor de huur van de woning, ook al is diegene niet meer woonachtig op dit adres.
De huurder die in de woning blijft wonen zal d.m.v. een recente salarisstrook moeten aantonen dat hij/zij de huur alleen kan opbrengen. Wij dienen als verhuurder toestemming te geven dat degene alleen kan blijven wonen in de woning.