Inschrijven
als woningzoekende

SOM

De Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren, Koepel voor Stadsherstellen en Monumentenbeheerders, kortweg SOM, is de belangenbehartiger van monumenteneigenaren die zonder winstoogmerk proberen bedreigde monumenten een nieuwe toekomst te bieden en in stand te houden.

Naast restauratie en onderhoud spelen de leden een belangrijke rol bij het beleven van erfgoed door de monumenten waar mogelijk publiekstoegankelijk te maken en het vertellen van het “verhaal achter de stenen”. Veel Stadsherstellen (lokaal georiënteerd) en andere non-profit monumentenbeheerders zijn als lid aangesloten bij SOM. Belangenbehartiging voor de leden is geen luxe maar blijkt bittere noodzaak. Het genereren van bijvoorbeeld financiële middelen om monumenten duurzaam te restaureren, te onderhouden en te beheren is een voortdurende uitdaging. SOM richt zich daarom met haar belangenbehartiging voor leden op de nationale en provinciale overheid.

 

SOM-leden steken letterlijk de ‘handen uit de mouwen’ als het gaat om het redden en behouden van monumenten. Zij weten, binnen de kaders van complexe wet- en regelgeving, de restauratie en herbestemming van monumenten met succes te realiseren. Vaak zijn deze monumenten voor de markt niet interessant. De kennis en ervaring bij de leden op het gebied van verwerving van monumenten, het kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van restauraties en herbestemming is groot. Het onderlinge contact en uitwisselen van kennis is eveneens een belangrijke doelstelling van de vereniging SOM.

 

Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren – Koepel van Stadsherstellen en Monumentenbeheerders (som-monumenten.nl)