Inschrijven
als woningzoekende

Vacatures: 2 leden Raad van Commissarissen

NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel heeft per juni 2024 twee vacatures beschikbaar, te weten een President-Commissaris en een commissaris met een financieel profiel, tevens voorzitter van de auditcommissie.

In de bijlage vindt u het profiel.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Dick Webbink van TwynstraGudde Executive Search (dwe@tg.nl).
Heeft u voor één van deze functies belangstelling? TwynstraGudde Executive Search ontvangt graag, uiterlijk 3 maart a.s. uw motivatiebrief en CV, t.a.v. D.Webbink, via de sollicitatielink.