Inschrijven
als woningzoekende

Bergschild 28-30

Bergschild 28/30, pand met twee wooneenheden

De huizen op dit adres werden volgens de geschiedenisboeken gebouwd in ‘ slechts twee jaar’: in 1624-1625. Maar ook voor die tijd is er op dit stuk van het Bergschild bewoning geweest. Slechts een deel van hun muren en kelders en een paar houten balken zijn bewaard gebleven. De huizen waren de laatste huisjes voor de Bergpoort die vroeger op dit gedeelte toegang verschafte naar de stad.
De woningen op Bergschild 28/30 werden toentertijd als armen huisjes gebouwd. Veel is er niet bekend over de latere bewoners. Vooral weduwen zouden er onder dank hebben gekregen.
Evert Goossens was volgens het stratenboek de eerste eigenaar van Bergschild 28/30. De gemeente Deventer ontving destijds als ‘onroerendezaakbelasting’ jaarlijks vier ‘goud gulden en tien stuivers’ van de pand eigenaar.

 


Terug naar onze collectie