Inschrijven
als woningzoekende

POM-status

De POM-status is in 2010 in het leven geroepen met het oog op verdere professionalisering van de manier waarop er in Nederland met cultureel erfgoed wordt omgegaan. Het initiatief hiervoor is genomen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als gevolg van de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo). Het doel hierbij is om organisaties, die professioneel en met kwaliteit monumenten beheren, te belonen met vertrouwen en financiële middelen. NV Bergkwartier heeft in 2014 als één van de eerste organisaties in Nederland deze POM-status verworven.

Wat houdt de POM-status in?

 

POM staat voor Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. Een organisatie met de POM-status profiteert van vereenvoudigde subsidieaanvragen voor de restauratie en herbestemming van monumenten en heeft in bepaalde gevallen voorrang op deze middelen. Deze subsidies zijn van groot belang voor het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed in Nederland.

Van een POM wordt verwacht dat zij verantwoord zorg draagt voor haar monumenten en actief bijdraagt aan de ontwikkeling van de monumentenzorg.

NV Bergkwartier werkt bij het onderhoud van haar panden in de regel samen met erkende restauratie-bedrijven en volgt hierbij de Uitvoeringsrichtlijnen (URL’s). Ook is NV Bergkwartier vertegenwoordigd in diverse besturen en overleggen binnen de sector, zoals het bestuur van SOM (Samenwerkingsorganisatie van Monumenteneigenaren), het bestuur van Nederland Monumentenland en de regiegroep van het Monumentencongres.

Professionele organisaties voor monumentenbehoud | Subsidie instandhouding rijksmonumenten | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed