Inschrijven
als woningzoekende

Bergstraat 17 a t/m f

Bergstraat 17a t/m f ( zes wooneenheden) "De Stickgrepe"
Dit deel van de Bergstraat en de Roggestraat was in vroegere eeuwen een echte kroegenbuurt. Ongeveer vanaf de Brink tot halverwege beide straten bevonden zich diverse herbergen, dikwijls annex brouwerij. Aan de ene kant van de straat de herberg en de brouwerij aan de andere zijde. Het pand Bergstraat 17 en de panden aan weerszijden kwamen in 1439 in handen van Lambert Lambertszoon, een zogenaamde kuitebrouwer (brouwer van licht, dun bier). In latere jaren is de herberg een woonhuis geworden dat ook nog onderdak bood aan patriciërs. In 1840 is het pand in handen gekomen van wijnkoper Gerrit Schimmelpenninck die het huis aan de Bergstraat verhuurde aan Marinus Johan Cop. Deze Cop werd door het gemeentebestuur aangesteld als rector van het Deventer Athenaeum. Hij moest uitvoering geven aan vernieuwing van het onderwijs. In 1864 werd Cop de eerste directeur van de HBS in Deventer. Maar wegens gezondheidsproblemen moest hij al in hetzelfde jaar zijn ontslag nemen. Cop, die hoogleraar wis- en natuurkunde was, liet veel publicaties achter in de Stads- of Athenaeumbibliotheek, die blijk geven van zijn brede belangstelling


Terug naar onze collectie