Inschrijven
als woningzoekende

Rijkmanstraat 37-39/ Bergschild 1-3

Deze huizen bevinden zich op de hoek van de Rijkmanstraat-Menstraat. De woningen dateren uit de tweede helft van de 16e eeuw. Het ene huis werd De Golden Vysel genoemd naar een daar gevestigde apotheek. Gedurende de gehele 16e eeuw bewoonden patricische families zoals Van Weseke, Scharff, Doys, Van Halteren en Van Marcel beide panden. Toen tegen het einde van de 18e eeuw het platteland beter bewoonbaar werd, ontstond er een trek naar buiten. Vooral de welgestelden ontvluchtten de stad.


Op den duur kregen deze woonhuizen derhalve andere bestemmingen. In 1878 kwam in het rechter pand het Militair Tehuis voor in Deventer gelegerde soldaten. In 1931 begon A. ter Velde zijn kruidenierszaak. Later kregen beide panden bekendheid als ‘ panden van Storm’, genoemd naar de laatste kruidenier die er een winkel dreef. Het is nu amper meer voor te stellen maar het was toentertijd een van de vele winkels in het Bergkwartier.

 


Na de restauratie in 1972 is er veel veranderd aan de panden. Meest opvallende zijn de verdwenen winkel en de ramen en deuren die ervoor in de plaats kwamen. Ook het pleisterwerk is totaal verdwenen. Maar onder het pleisterwerk is de geschiedenis in bakstenen te zien: littekens van oude vensters en deuren. Die littekens zijn tot merktekens geworden. Het zijn bewijzen van hoge ouderdom die men niet onder een nieuwe laag pleisterwerk wilde verstoppen.

 


Tekst: Jan Witting


Terug naar onze collectie